Aankooptraject

Indien besloten wordt om daadwerkelijk de zoektocht te starten naar een overname kandidaat zullen een aantal stappen gezet moeten worden. Hieronder benoemen wij de belangrijkste.
De aangegeven volgorde kan op onderdelen afwijken van de aanpak in uw concrete situatie. Maatwerk is uiteraard zeer belangrijk bij een aankoopopdracht.

  • Taakverdeling (wie doet wat, en wanneer)
  • Opstellen profiel kandidaat verkopers
  • Opstellen lijst kandidaat-verkopers
  • Benaderen kandidaat-verkopers
  • Beoordeling informatiememorandum / verzamelen informatie
  • Onderhandelingen
  • Intentiefase
  • Boekenonderzoek
  • Opstellen businessplan / Financiering
  • Koopovereenkomst