Overig advies

Trainer en Opleider

Roel Slomp heeft 12,5 bij de ABN Amro gewerkt. Altijd in een combinatie van managementtaken en zakelijk advies. Vanaf 1998 treedt hij regelmatig op als gast docent voor het NIBE-SVV te Amsterdam. Hij verzorgt dan trainingen op het gebied van  Bedrijfskundige risco analyse, Balans analyse, Balans lezen, maar ook specifieke trainingen voor accountmanagers van banken. Dit betekent ook dat Roel zich op de hoogte moet houden van de ontwikkelingen die gaande zijn.

Slomp Bedrijfsadviseurs staat ingeschreven in het CRKBO (centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Dit betekent kort en bondig dat zonder BTW gefactureerd mag worden indien de werkzaamheden deze tak van sport betreft.

Mijn financieel economisch adviseur

Ondernemen is a hell of a job. Dat komt omdat ondernemers met duizend-en-een dingen tegelijk bezig zijn om hun bedrijf aan de gang te houden of beter nog: vooruit te krijgen. Van inkoop tot verkoop, van organisatie tot personeelszaken en van productie tot administratie: het moet allemaal soepel lopen en op elkaar aansluiten.

Ondernemers hebben vaak het gevoel dat zij er alleen voor staan. Goed, ze praten over hun bedrijf met hun partner, vrienden, accountant. Maar waar ze écht behoefte aan hebben, is iemand die met verstand van zaken naar ze luistert, ze de spiegel voorhoudt, kritisch met ze meedenkt. Die écht begrijpt wat er in het bedrijf omgaat en out of the box meepraat en mogelijkheden aanreikt.

Concept
MIJN FINANCIEEL-ECONOMISCH ADVISEUR  is een nieuw concept dat ondernemers een professioneel financieel-economisch counterpart biedt. Helemaal op maat van de ondernemer en zijn onderneming gesneden.

Het basisarrangement van MIJN FINANCIEEL-ECONOMISCH ADVISEUR  omvat een afspraak voor vier adviesgesprekken over onderwerpen die de ondernemer samen met zijn adviseur vaststelt. Gedurende het jaar kunnen die veranderen. Van ieder adviesgesprek komt een verslag met actiepunten. Tussendoor kan de ondernemer ruggespraak houden via de telefonische helpdesk. De ondernemer is vrij in zijn doen en laten: hij spreekt alleen de intentie uit om vier adviesgesprekken aan te gaan. Maar hij zit er niet aan vast, want na ieder gesprek kan hij de intentie beëindigen.

Onderwerpen

De adviesgesprekken gaan over verschillende financieel-economische onderwerpen. Over kwesties met de bank, vraagstukken op personeelsgebied, uitdagingen op organisatorisch vlak. Daarnaast over vragen als: hoe bereik ik mijn doelen, hoe betrek ik het personeel bij mijn uitdaging, waar liggen kansen voor mij en mijn bedrijf en hoe benut ik die? Over de vraag of de ondernemer zijn activiteiten moet verbreden of juist focus moet houden, over verzekeringen, inkoop en verkoop. Over onzekerheden, sterke en zwakke punten en bedreigingen in de organisatie en de vraag hoe hij daarmee omgaat.

Dienstverlening basisarrangement

De dienstverlening van Slomp Bedrijfsadviseurs voor MIJN FINANCIEEL-ECONOMISCH ADVISEUR  bestaat uit:

  • Een intake waarbij de onderwerpen worden vastgelegd;
  • Drie adviesgesprekken van twee uur;
  • Een verslag met actiepunten na ieder adviesgesprek;
  • Een telefonische helpdesk.

Maatwerk

Het basisarrangement kan, moet zelfs, op maat worden gesneden van het bedrijf. Zo zijn misschien wel meer of langere adviesgesprekken nodig of ligt er de wens om de gesprekken niet alleen met de ondernemer, maar met zijn voltallige management team aan te gaan. Welke afspraak we ook maken, de werkzaamheden worden vooraf helder en volledig omschreven, waarbij vertrouwelijkheid de dragende norm is.

Betekenis
Voor de ondernemer betekent het inschakelen van MIJN FINANCIEEL-ECONOMISCH ADVISEUR  dat:

  • zijn bedrijf door een kritische buitenstaander wordt doorgelicht, waardoor zicht ontstaat op verbeterpunten;
  • hij als ondernemer steviger in zijn schoenen komt te staan;
  • zijn plannen worden getoetst op haalbaarheid en rendement, en de investeringsanalyse de kans op een verkeerde investeringsbeslissing verkleint;
  • hij inzicht krijgt in de denk- en handelswijze van bankiers;
  • er meer rust bij de bedrijfsactiviteiten ontstaat en de ondernemer meer zelfbewust gaat opereren.