Financiering

de laatste jaren zijn er op dit vlak heel wat ontwikkelingen geweest:

 • er zijn minder banken dan voorheen;
 • en die banken die er zijn, zijn kritischer geworden met het verstrekken van financieringen

In het algemeen is het zo dat er voldoende geld in de markt aanwezig is. Echter, het is steeds lastiger om het te vinden. Wanneer een ondernemer een kredietvraag heeft is het zaak om deze kredietvraag goed te analyseren. Vervolgens kan in overleg met de ondernemer besloten worden om de financiering Hybride in te vullen. Anderen noemen dit ook wel financieringen stapelen.

Hybride financieren

Aan welke combinaties zou de ondernemer kunnen denken:

 1. familie, vrienden etc. (In vakjargon zeggen wij dan de 3 f”s: namelijk Family, Friends en Fools).
 2. eigen middelen (dus vanuit privé in de zaak storten)
 3. Informal investor
 4. Participatiemaatschappijen
 5. Crowdfunding
 6. Factoring
 7. Leasing
 8. subsidies
 9. microfinanciering
 10. bankfinanciering

Uiteraard is er ook een combinatie mogelijk waarbij uw bank nog een deel van de financiering voor zijn rekening neemt.

Bronnen van geld

Voor dit soort hybride financiering is kennis nodig van de vele bronnen van financiering. Het is sowieso goed om deze bronnen eens tegen het licht te houden. Zo kan bijvoorbeeld factoring u meenemen in de groei van de onderneming terwijl starheid een veelgehoorde eigenschap van de overige financieringsmethoden is.

Regie in het proces

Tevens is het enorm van belang dat de regie in het proces van het de aanvraag van een Hybride financiering goed verloopt. De diverse bronnen van geld hebben verschillende doorlooptijden en ok hun wijze van beoordelen is anders per bron. Uiteindelijk is het van belang dat de gehele financiering op hetzelfde moment beschikbaar is.

Beide aspecten (kennis van de geldbronnen, alsmede de regie-functie) hebben wij voor u in huis. Wij zijn altijd bereidt om het gesprek met u aan te gaan om te kijken of wij een rol kunnen spelen bij uw financieringsvraagstuk.

Slomp Bedrijfsadviseurs is intermediair voor het crowdfund platform “Geldvoorelkaar.nl”. Dat wil echter niet zeggen dat wij alleen met deze crowdfunder zaken kunnen doen.

Roel Slomp heeft 12,5 bij de ABN Amro gewerkt. Altijd in een combinatie van managementtaken en zakelijk advies. Vanaf 1998 treedt hij regelmatig op als gast docent voor het NIBE-SVV te Amsterdam. Hij verzorgt dan trainingen op het gebied van  Bedrijfskundige risco analyse, Balans analyse, Balans lezen, maar ook specifieke trainingen voor accountmanagers van banken. Dit betekent dat Roel zich op de hoogte moet houden van de ontwikkelingen die er binnen het bankwezen gaande zijn.