Afrondingsfase

Fase 3: afrondingsfase en post-overname

  1. Opstelen intentieovereenkomst incl exclusiviteit qua onderhandelingen
  2. Boekenonderzoek
  3. Opstellen Koopovereenkomst

Na de overname komen nog een aantal aspecten aan de orde. Hierbij kan gedacht
worden aan de juiste uitvoering van de afspraken, nakoming van de leningsvoorwaarden,
behandeling van eventuele afwijkingen in de jaarrekening.

Voor Slomp bedrijfsadviseurs is de overname pas afgerond indien ook deze facetten naar
uw tevredenheid zijn opgelost.