Voorbereidingsfase

Fase 1: voorbereidingsfase

Tijdens deze fase komen wij met u tot antwoord op de volgende vragen:

  • Welke doelstellingen wilt u met uw verkoop realiseren (maximale opbrengst, behoud werkgelegenheid, versterking strategische positie)?
  • Is uw onderneming gereed om te verkopen?
  • Welke opbrengst is haalbaar?
  • Wie zijn de potentiële kopers?
  • Welke aanpassingen in uw onderneming zijn nodig om de transactie zo soepel mogelijk te laten verlopen?

De uitkomsten op deze vragen rapporteren wij schriftelijk.
Op basis hiervan kan stap twee gezet worden.
Of juist worden uitgesteld om eerst een aantal zaken in uw onderneming te
optimaliseren.

Indien besloten wordt om de verkoop van de onderneming daadwerkelijk uit te
voeren zullen een aantal stappen gezet moeten worden. Hieronder benoemen
wij de belangrijkste.
De aangegeven volgorde kan op onderdelen afwijken van de aanpak in uw
concrete situatie. Maatwerk is uiteraard zeer belangrijk bij een verkoopopdracht.

  1. Taakverdeling overeenkomen (wie doet wat, en wanneer)
  2. Waardebepaling opstellen in overleg met u en met uw deskundigen
  3. Opstellen lijst kandidaat-kopers
  4. Opstellen van verkoopprofiel en opstellen van verkoopmemorandum