Overname-experts

Overname-Experts is een samenwerking van 10 zelfstandig werkende bedrijfsovernamespecialisten. Deze bedrijfsovernamespecialisten begeleiden ondernemers bij het kopen en verkopen van hun bedrijven.  Zij zijn verspreid over Nederland gevestigd, en zijn alle 10 aangesloten bij de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (de BOBB).

Aangesloten Overname-Experts zijn meerdere jaren actief in overnameland.

Deze kundige, ervaren mensen hebben de handen ineen geslagen en een organisatie opgezet onder de naam: Overname-Experts. De kennis en expertise van alle adviseurs komt hierdoor binnen één organisatie beschikbaar. Vervolgens kunnen de aangesloten adviseurs deze kennis en expertise weer gebruiken ten gunste van u, hun klant.

Uiteraard is Roel Slomp één van de Overname-Experts. Dit geeft hem de gelegenheid om te kunnen klank borden met andere adviseurs en omdat er eenmaal per maand vergaderd wordt, en ervaringen een belangrijk agenda punt is, blijft ook het kennisdeel goed op niveau.

Uiteraard blijft u de kwaliteit houden die u van Slomp Bedrijfsadviseurs gewend bent. Daarnaast weet u dat bij bijzondere vraagstukken Slomp Bedrijfsadviseurs een beroep kan doen op collegiale hulp van de overige Overname-Experts.